Arbetat med energigaser sedan 1988

 

Kontakta oss om ni har några
frågor eller funderingar

 

Hå-Gas AB  

Gamla Lillebyvägen 15 A
423 54 Torslanda

 

Håkan Schoultz

070-8343997  

    

Hå-Gas drivs av Håkan Schoultz. Håkan har arbetat med energigaser sedan 1988.

 

Håkan är i de allra flesta teknikstöd åt distributörer av gas eller slutanvändare inom industrin. Bakgrunden är besiktning och systemgranskning av gasinstallationer åt industrin.

 

Håkan Schoultz är behörig besiktningsman och Systemgranskare. Behörigheten utfärdas av Energigas Sverige.

 

En kort period som säljare följdes upp med en anställning som energikonsult åt Vattenfall Power Consultant. Sedan 2005 står Håkan idag på egna ben, som konsult inom energigassektorn.

 

Håkan är också anlitad som behörig installationsledare åt Kungälvs Rörläggeri.

 

Sedan 2004 har ett flertal kunskapsområden adderats till de tidigare såsom:

  • Tekniskt säljstöd

  • Riskanalys

  • Konverteringsutredningar

  • Föreläsare, utbildning

  • Sevesodirektivet

 

Sedan 2008 har vi arbetat för Skangas. Skangas är en leverantör för flytande naturgas (LGN). Kunskap om produkt samt konstruktion och byggnation av kundterminaler för flytande naturgas (LNG) har lagts till.

 

Skangas levererar flytande naturgas (LNG) till industri och sjöfart.